Новости

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2014 р. № 480

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 565

1. Назву та постановляючу частину постанови після слів “державного нагляду (контролю)” доповнити словами “Міністерством внутрішніх справ”.

2. Додаток до постанови викласти в такій редакції:

 

“Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 р. № 565
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2014 р. № 480)

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності, є:

строк провадження суб’єктом господарювання охоронної діяльності;

наявність матеріально-технічної бази;

рівень кваліфікації персоналу охорони;

якість здійснення заходів охорони.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенівризику - високого, середнього або незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти охоронної діяльності, які:

провадять охоронну діяльність не довше трьох років;

мають у штаті 50 відсотків і більше охоронників першого розряду;

залучають до охоронних заходів позаштатний персонал охорони (у разі письмового повідомлення про це МВС);

не відшкодували згідно із судовим рішенням, що набрало законної сили, заподіяної замовнику охоронних послуг шкоди (у разі письмового повідомлення про це замовником МВС);

під час проведення планової (позапланової) перевірки не підтвердили:

виконання ліцензійних умов щодо розташування пункту централізованого спостереження та наявності транспорту реагування (для суб’єктів, які здійснюють заходи охорони з використанням пунктів централізованого спостереження);

наявності автомобільного транспорту, що має відповідний клас захисту, для охорони цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом (для суб’єктів, які охороняють цінні вантажі під час перевезення).

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти охоронної діяльності, які мають у штаті 50 відсотків і більше охоронників другого розряду.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти охоронної діяльності, які мають у штаті 25 відсотків і більше охоронників не нижче третього розряду.

До суб’єктів охоронної діяльності з незначним ступенем ризику належать також інші суб’єкти, не віднесені до суб’єктів охоронної діяльності з високим і середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

7. У разі коли за результатами двох останніх планових перевірок суб’єкта господарювання не виявлено фактів порушення ним вимог законодавства у сфері охоронної діяльності, наступна планова перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.”.

Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 07.10.2014 — 2014 р., № 78, стор. 48, стаття 2236, код акту 74101/2014
  • Урядовий кур'єр від 15.10.2014 — № 190
 

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

надо виджет подкл...
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва.
Вы можете стать первым!
Написать комментарий
      24 + ? = 32